Nu al kan de volgende voorspelling worden gedaan: Prinsjesdag 2021 wordt een van de saaiste ooit door het demissionaire karakter van het kabinet-Rutte III.

Daarom is het een goed moment om stil te staan bij de wat langere termijn. Wat zou een nieuw kabinet moeten doen? Één van de urgente zaken is het op de schop nemen van de belastingen op kapitaalinkomen (rente, dividend, vermogenswinst of -aanwas, inkomsten uit de eigen woning). Want het Nederlandse belastingsysteem deugt van geen kant, zoals de volgende voorbeelden illustreren.

De huizen- en aandelenmarkten zijn al een paar jaar booming. Huiseigenaren worden slapend rijk. Van augustus 2020 tot aan augustus 2021 stegen de huizenprijzen met 16,3 procent. De waarde van de voorraad eigen woningen bedroeg in 2020 ongeveer 1500 miljard euro. Dat is dus een vermogenswinst voor woningeigenaren van een slordige 250 miljard euro, oftewel zo’n 30 procent van het bruto binnenlands product. Die vermogenswinst wordt niet belast.

De...