Het was een onopvallend berichtje in de krant, middenin komkommertijd: ‘Rechter biedt Afghaanse bewakers weinig hoop op overkomst naar Nederland’. Twee jaar na de dramatische evacuatie uit Afghanistan, waarbij duizenden wanhopige Afghanen samendromden rond het vliegveld van Kaboel en het ministerie van Buitenlandse Zaken er veel te laat in slaagde Afghaanse medewerkers een veilig heenkomen te bieden, gooit de Nederlandse staat de deur in het slot voor Afghanen die voor de Nederlandse missie in Uruzgan werkten.

De rechtbank in Den Haag boog zich deze week over het treurige lot van zes Afghaanse bewakers, een weduwe van een bewaker en een chauffeur, die sinds de machtsovername door de Taliban al twee jaar voor hun leven moeten vrezen. Het standpunt van de Nederlandse staat, vertegenwoordigd door Pels Rijcken (inderdaad: het kantoor dat ondanks de onthulling van grootschalige fraude door één van de partners nog steeds als landsadvocaat mag optreden): ‘Ze behoren niet tot de...