De VVD-fractie in de Eerste Kamer had van de week nog maar net laten weten unaniem voor de Spreidingswet te zullen stemmen, of de gemeenteraad in Westland verklaarde al niet aan uitvoering van de wet te zullen meewerken. Op grond van de nieuwe verdeelsleutel van asielzoekers zou de tuindersgemeente 700 opvangplekken moeten realiseren. ‘Hoe dan?’, sprak Guus Bakker, fractievoorzitter van VVD Westland. ‘We kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en arbeidsmigranten huisvesten.’ Remmert Keizer van Gemeentebelang deed er nog een flinke schep bovenop. ‘Hier is geen draagvlak voor. Van een democratie wordt hier een dictatuur gemaakt!’.

De heren fractievoorzitters hadden zich kennelijk nog niet in de wet verdiept, want die maakt samenwerking met omringende gemeenten die meer ruimte hebben voor de opvang, wel degelijk mogelijk. En van dwang is pas sprake in het allerlaatste stadium, als een gemeente ten koste van andere gemeenten de hakken in het zand blijft zetten. Maar...