In de afgelopen decennia is de mondiale politiek van een bipolair systeem naar een multipolaire wereld getransformeerd. De val van de Berlijnse muur in 1989 betekende het einde van de Koude Oorlog en luidde een kort intermezzo in van Amerikaanse hegemonie, door Bush jr. en Clinton verzilverd in een spectaculaire uitbreiding van de Navo. Daarmee schoof de grens van het liberaal-democratische gebied oostwaarts op naar het chaotische Rusland. De jaren negentig waren het decennium van pogingen om een nieuwe wereldorde te consolideren, een stabiel paradijs waarin langdurige globalisering en vredeshandhaving (naar westerse snit) de sleutel waren tot aanvaarding van de Pax Americana.

Maar de geschiedenis bleek grimmig door te zetten, globalisering riep verzet op, de Pax Americana werd lang niet door de hele wereld aanvaard, en het intermezzo is inmiddels afgelost door een riskante versie van ordeloosheid die door de oude hegemoon (de VS) zelf great power competition wordt genoemd, een...