‘Na fors verlies in 2019 veert NDC mediagroep op’, luidt de kop boven het verhaal in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden van vrijdag 30 oktober 2020. ‘Vooral online bereik groeit snel.’ Dat ‘onderstreept de behoefte aan betrouwbaar nieuws in deze coronatijd’, zo citeren de kranten Pier Baarsma, dan nog even de ceo van NDC mediagroep, uitgeverij van onder andere Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Pas in de tweede paragraaf volgt dat ‘forse verlies’: bijna 11 miljoen euro, meer dan twee keer zoveel als in 2018. En pas helemaal aan het eind van het artikel valt de naam van Mediahuis, de Vlaamse dagbladuitgever die NDC nog maar een maand eerder heeft overgenomen.

In het artikel suggereert Baarsma dat de overname het gevolg is van de ‘omvang en onvoorspelbaarheid’ van de coronapandemie. ‘Mede om die reden is dit jaar gesproken met overnamekandidaten.’ Alsof de aanbidders smachtend in de rij stonden voor de poort van NDC’s...