De Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) had eind 2013 een draaiboek klaarliggen om de kostbare druk en distributie van haar papieren kranten te fuseren met die van de Telegraaf Media Groep (TMG). Het plan moest voorlopig diepgeheim blijven omdat het zou leiden tot sluiting van de TMG-drukkerij in Alkmaar en een verlies van 83 fte’s – altijd een gevoelige kwestie, die goed met de betrokkenen moest worden voorbereid.

Het plan had een codenaam gekregen die refereerde aan het verleden van de man die pas een half jaar eerder was aangetreden als de nieuwe ceo van NDC. Geert-Jan van der Snoek had tien jaar lang over de wereldzeeën gevaren als officier van de Koninklijke Marine. Het plan heette Hellcat, naar het marinejachtvliegtuig dat de Amerikanen vanaf september 1943 eindelijk luchtoverwicht bezorgde boven de Stille Oceaan op de tot dan toe superieure Japanse Zero-jagers.

Ruim zeventig jaar later snakte NDC naar een vergelijkbare doorbraak. De uitgeverij van het Dagblad van het...