Het is 2030. Melkkoe Berta staat in de hypermoderne stal van een intensieve melkveehouderij met 138 andere koeien. Ze is gefokt om bijna tienduizend liter melk per jaar te geven, of 27 liter per dag.

Berta 2030 staat minder vaak in de wei dan haar voorouder Berta 2018. Het aantal kleine extensieve bedrijven is sindsdien meer dan gehalveerd. Berta 2030 geeft 13 procent meer melk dan de toenmalige generatie, en het bedrijf waarop ze leeft, heeft ruim een derde meer koeien.

Dit is het toekomstbeeld van FrieslandCampina, uit de glazen bol van zuivelonderzoeker Alfons Beldman van Wageningen University & Research (WUR). In opdracht van Nederlands grootste melkbedrijf rekende hij vier toekomstscenario’s uit voor ‘De Nederlandse melkveehouderij in 2030’. Onze Berta leeft in het ‘basisscenario’. Ook in de andere scenario’s − met meer aandacht voor de natuur, het inkomen en welzijn van de boer, of juist ‘hardcore vrije markt’ – neemt de productie per koe toe, evenals het...