Het stellen van een ultimatum is vaak bedoeld als breekijzer. In de internationale politiek wordt het, bij gebrek aan beter, ingezet om een conflict te beëindigen, maar erg chic is het niet. Moreel gezien is een compromis sterker dan een ultimatum.

De sterke partij hanteert een ultimatum als hij het geduld verliest én de uitkomst bij voorbaat al vast staat. Om de gevolgen hoeft de winnaar zich dan niet te bekommeren, de zwakke partij had toch al weinig keus.

Meer Macht op vrijdag De studiekamergeleerde en de eeuwige provocateur slaan geen deuk in een pakje boter 14 juni 2019

Het is een andere situatie als het een ultimatum betreft in een situatie met min of meer gelijke partijen. Dan kan een slimme timing van een ultimatum een partij wel (tijdelijke) winst bezorgen. Maar dan liggen gezichtsverlies en wraakzucht...