Wie niet als een slaapwandelaar door de wereld gaat is aan de lopende band betekenis aan het toekennen. Die schrijver krijgt je zegen. Die architectuurstijl hadden ze over kunnen slaan. Die componist wordt zwaar onderschat, dat boek kan onderaan de stapel, die stad is zo vol aan het worden dat je er beter omheen kunt rijden. Zo gaat het continu. De werkelijkheid wordt onafgebroken betekenis gegeven. Dat betekenisgeven maakt je voor een groot deel tot wie je bent, al die (vaak lastige) keuzes zijn karakteristiek voor jou. Dat ben jij.

Het eerste geschrift waarmee Paul van Tongeren als Denker des Vaderlands naar buiten komt heet Het wonder van betekenis. Ik zou niet graag iets aan het wonder willen ontdoen, maar Van Tongeren verstaat onder betekenis wel iets heel anders dan ‘het toekennen van betekenis’, zoals ik. Van Tongeren heeft het niet over het toekennen van betekenis. Het wonder is voor hem dat alles al betekenis heeft. Alles is betekenis, zegt hij. De wereld is een bol...