Normaal zijn boeken om van voor naar achter te lezen, maar Uit de eerste hand van Martin Amis is vooral om in te lezen. Bladerend, lezend, voor je uit kijkend, terugbladerend, stilvallend, blijven steken bij een naam, een stad, een zin, een opmerking.

Uit de eerste hand is een boek met wat men in Engeland miscellanea noemt: van alles wat, herinnering, verslag, column, essay, gesprekken, huiselijke en familiaire inkijkjes, gasten, vakanties, vrouwen en kinderen. Het heet wel een roman, maar is een autobiografie in fragmenten, zoals ze tamelijk willekeurig door de jaren heen in hem zijn opgekomen. Maar ook weer niet helemaal willekeurig want het is duidelijk dat bepaalde gebeurtenissen (zoals 9/11) en bepaalde mensen in dit boek voor zouden moeten komen.

Zelf komt Amis als schrijver in zijn boek voor als ‘ik’ en als ‘Martin’, omdat de ene herinnering beter tot zijn recht komt als ‘ik’ dan als ‘Martin.’ Aan het namen- en zakenregister achterin kun je zien dat Uit de...