Wie zich verplaatst naar het zuiden van Nederland in het boze jaar 1576, in het bijzonder naar de ontwikkelde en gefortuneerde kringen in Antwerpen, krijgt te maken met de nog maar net uitgebroken Tachtigjarige Oorlog.

In 1576 vond de plundering en brandstichting van Antwerpen plaats die later bekend werd als de Spaanse Furie. De muitende Spaanse soldaten van Philips II hadden al lang geen soldij gekregen. Het trotse Stadhuis werd in brand gestoken, woonhuizen vernield, er waren honderden doden, hele fortuinen verdwenen.

Ook dat van Jacob Hoefnagel, handelaar in diamanten en luxe goederen. Hij was de vader van Joris Hoefnagel, schilder van wonderschone miniaturen van dieren en insecten, en van panoramische prenten van Europese steden. Hij ontvluchtte in dat jaar Antwerpen en de politiek-religieuze oorlog om een kunstreis door Europa te gaan maken met zijn vriend Abraham Ortelius, de cartograaf.

Wars van oorlog

Als ontwikkelde kunstenaar die een humanistische opvoeding had genoten,...