K. Schippers (1936-2021)

De op 12 augustus op vierentachtigjarige leeftijd overleden dichter, romanschrijver, kunstcriticus en documentairemaker K. Schippers was een van ‘De jongens van Barbarber’, het tijdschrift waarover Toef Jaeger afgelopen juni het gelijknamige boek publiceerde.

Schippers was naast J. Bernlef en G. Brands zonder twijfel de filosoof van de drie, al zou hij in elkaar krimpen van afschuw als hij het hoorde. Hij was niettemin degene die de richting onder woorden bracht die het tijdschrift in de Nederlandse literatuur ging innemen: de werkelijkheid hoefde voor hem niet geïnterpreteerd te worden, die was zichzelf genoeg. Het moest alleen gezien worden: ‘Als je goed om/je heen kijkt/zie je dat alles/gekleurd is.

Schippers had genoeg aan de oppervlakte, daar voelde de diepte zich thuis. De waarheid als de koe luidde dan ook de titel van zijn poëziedebuut in 1963. Schippers hoefde zijn poëzie niet altijd uit zichzelf te halen, voor Een klok en profil vond...