Het is helemaal niet vreemd om Pfeijffers hoofdpersoon Alkibiades ook als een held van onze tijd te zien. Hij is zo tegenstrijdig dat dat heldenschap ruim opgevat moet worden om alle eigenschappen te herbergen, samen met zijn verdiensten, het glorierijke, het beschamende, hautaine en manipulatieve. We hoeven alleen het décor van het oude Griekenland van de vijfde eeuw voor Christus, en met name de steden Sparta en Athene, wat op de achtergrond te zetten, zodat de held wat reliëf krijgt. Dan kan hij een spiegel zijn waarin we veel van onszelf herkennen.

Ilja Leonard Pfeijffer laat Alkibiades zelf in een extravagant aantal van bijna duizend pagina’s het verhaal van zijn rijke en woeste leven doen. Op het moment van schrijven is Alkibiades zevenenveertig jaar. Een jaar later, in 404 v. Chr., zal hij worden vermoord. Dat lot lag zijn hele leven op de loer, permanent in het bezit als hij was van veel vijanden en narrige vrienden. Dat hij zoveel te vertellen had zal menigeen...