Pearson Conserve is docent Engelse en Internationale Literatuur aan de Voltaire University in de Amerikaanse staat Philadelphia. Wanneer ze in Waanzin, de nieuwe roman van Lionel Shriver, de Russische schrijver Dostojevski wil behandelen moet ze rekening houden met de taalhygiënische regels die sinds enige jaren in het land gelden. Die schrijven voor dat ze geen woorden mag gebruiken die duiden op het bestaan van verschil in intelligentie. De taal moet Geestelijke Gelijkwaardigheid (GG) uitdrukken want alle mensen zijn gelijk, alle mensen weten evenveel. Er is sprake van ‘cognitief egalitarisme’. Wanneer iemand onhandig te werk is gegaan kan men niet zeggen ‘wat ben je toch een (domkop)’. Zo kan men het ook niet meer hebben over de verstandskies omdat dit discriminerend is ten aanzien van de andere kiezen. In de auto mag je het niet meer over ‘groot licht’ hebben, want dan zouden er mensen of kinderen kunnen bestaan die zo knap zijn dat men ze ‘een groot licht’ kan...