Wanneer iemand een reeks boeken de titel La République des Idées geeft en een tijdschrijft La Vie des Idées, dan weet je dat hij in een land leeft waar het denken permanent in beweging is, steeds klaar voor andere ideeën, nieuwe inzichten, verrassende stellingnames. De bedenker van deze reeks boeken en dat tijdschrift is de Franse historicus en filosoof Pierre Rosanvallon.

Hij heeft zelf een serie boeken geschreven met ‘democratie’ in de titel (La démocratie inachevée, Le contre-démocratie, La légitimité démocratique). Waaruit je kunt opmaken dat ‘democratie’ voor hem geen in lood gegoten politieke filosofie is, maar een die chronisch onaf (inachevée) is en permanent om onderhoud vraagt. Het is ‘werk in uitvoering.’ Dat is ook de ondertitel van De democratie denken, een boek met zijn essays dat onlangs verscheen.

In Rosanvallons democratie zijn de tegenspraak en het permanente wantrouwen van kritische burgers een wezenlijk onderdeel.

Net als een van zijn...