Dat een crisis ook een kans kan zijn is zo’n cliché dat het enige moeite kost het uit de pen te krijgen, in deze bange dagen waarin het coronavirus om zich heen grijpt en artsen zich kapot werken om de epidemie het hoofd te bieden.

Als mensen beginnen over de kansen die de crisis biedt is mijn eerste aandrang te roepen: hou je mond en ga koffie zetten, zoals Rosanne Hertzberger vorige week al schreef. Al was het maar omdat zulke kreten de afgelopen paar decennia vooral uit de mond van managementgoeroes en ander overbodig volk kwamen, en vervolgens tot in de top van het bedrijfsleven en bestuurlijk en politiek Nederland in volle ernst werden nagepraat: we zien geen problemen maar uitdagingen, succes is een keuze, we moeten onzekerheid omarmen en flexibel durven zijn in een geglobaliseerde wereld.

Toen al bekroop me regelmatig de gedachte hoe elitair en zelfzuchtig zulke praatjes vaak waren, want wat betekenden al die modieuze teksten voor mensen die niet de gelegenheid hadden...