Toen CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma van de week op strenge toon ‘aanpassingen’ eiste van de zojuist door het kabinet gepresenteerde stikstofplannen voor de landbouw, kon je natuurlijk zeggen: daar heb je het CDA weer, bang dat de laatste boeren overlopen naar Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Zeker toen Heerma in zijn toelichting in het vage bleef – niet alleen de landbouw maar álle sectoren moesten een bijdrage leveren, er moest meer ruimte komen voor innovatie en voor ‘maatwerk’ door de provincies – hagelde het schampere commentaren: dat stond allemaal al in het regeerakkoord of in de aangekondigde plannen, typisch een laatste oprisping van de vroegere machtspartij die nog altijd bang is voor de boerenlobby.

Maar achter de schermen was al maanden een andere dynamiek gaande, die zich grotendeels aan het zicht onttrok: groeiende ergernis bij de coalitiepartners over de traagheid waarmee de ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer de...