Precies een jaar geleden liet Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken, aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan was om door een groep van wijze personen uit te laten zoeken of je in bepaalde noodgevallen politieke steun zou kunnen geven aan een strafbombardement op een land zonder dat daar het vereiste volkenrechtelijk mandaat voor is.

Een mond vol maar eigenlijk was de vraag: mag ik een keertje stout zijn?

Een gevoelig punt, want in het verleden struikelde het kabinet-Balkenende I nadat het groen licht had gegeven aan de Amerikaans-Britse invasie van Irak. Achteraf bleek toen dat er géén massavernietigingswapens verborgen lagen en de ‘bewijzen’ daarvoor gemanipuleerd waren. (Wie staat de beruchte presentatie van Colin Powell in de VN-Veiligheidsraad niet voor de geest?)

De strekking van Bloks boodschap was vrij duidelijk: het kabinet-Rutte III wil van dat volkenrechtelijke vereiste af, want dan kunnen Rusland of China hun vetorecht gebruiken, en houdt het op.

De...