Dit verhaal is ingesproken door de redactie van Blendle.

In deze bizarre weken, waarin angstaanjagende berichten over de Corona-pandemie en hartverwarmende initiatieven van welwillende burgers over elkaar heen tuimelen, lijkt opeens niets meer wat het geweest is.

In de rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau noemden de Nederlanders de afgelopen jaren als hun grootste zorgen steevast: de toegenomen hufterigheid, het asociale gedrag, de maatschappelijke polarisatie.

Het was een eigenaardig fenomeen: terwijl Nederland in de loop van de decennia steeds welvarender werd, groeide het maatschappelijk onbehagen navenant. De SCP-onderzoekers vatten het paradoxale sentiment samen als ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’.

Juist nu de zorgen van veel mensen reëler zijn geworden dan ze de afgelopen decennia waren, blijken de Nederlanders geen calculerende egotrippers te zijn maar welwillende medeburgers.

Maar je kan er donder op zeggen dat de burgers de...