Op het eerste gezicht lijken Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf als informateurs een solide keuze voor de kabinetsformatie. Om te beginnen Van Zwol, nu lid van de Raad van State: weinig Haagse bestuurders brengen zoveel ervaring mee. Hij was niet alleen secretaris-generaal van Algemene Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken, maar ook secretaris bij drie opeenvolgende kabinetsformaties onder Jan Peter Balkenende, én voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, die in januari een spraakmakend rapport uitbracht met als belangrijkste strekking dat de migratie de komende decennia beperkt moet worden om het niveau van welvaart en sociale voorzieningen overeind te houden.

De aangewezen man dus, zou je zeggen, om een poging te wagen een verstandig migratiebeleid op de lange termijn te ontwikkelen, waarin vooral arbeidsmigratie in goede banen geleid zal moeten worden. Geen wonder dat Pieter Omtzigt in januari enthousiast op het rapport van de staatscommissie...