Het heeft nog niet echt bezit genomen van het arsenaal aan kennis dat men doorgaans paraat heeft, maar het Griekse begrip thymos begint langzaam door te dringen. Jammer dat er geen goed Nederlands woord voor is. Er komen alleen maar woorden in de buurt: woede, geldingsdrang, strijdbaarheid, erkenning, eerzucht, trots egoïsme, haat en felheid. Belangrijk is dat thymos door Socrates in Plato’s Staat het derde element in onze psyche wordt genoemd, naast het verstand en de begeerte. Dat is een verantwoordelijke positie.

Bij Homerus komt thymos ook om de haverklap voor. Vroeger sprak men wel van ‘zielenkracht’, waar tegenwoordig ‘erkenningsdrift’ de voorkeur heeft: er gaat met thymos een woede gepaard die wordt opgewekt door gebrek aan erkenning. Men wordt niet gezien in wat men is. Reden waarom het woord nogal eens valt in verband met de zoektocht naar een identiteit.

thymotisch

Gaat dit nog over thymos als individuele trots, Francis Fukuyama, die het in Het einde van de...