‘Ik vind het tragisch om te zien,’ verklaart dr. Moh. Hatta, oud vice-president van de Indonesische Republiek, ‘hoe het geschil tussen uw land en ons over West-Irian de verhouding nodeloos bemoeilijkt. U zult het toch met mij eens zijn, nu u zelf enige tijd in Indonesië hebt rondgekeken, dat deze gespannen sfeer tussen onze landen niet-behoeft te bestaan en ik vind het dan ook bijzonder jammer, dat de toestand thans zo geworden is.’

Ik herinner dr. Hatta daarop aan een uitspraak van president Soekarno, een uitspraak welke de Indonesische president één dezer dagen tijdens een particulier onderhoud met mij nogmaals herhaalde, namelijk dat wanneer het geschil over West-Irian zou kunnen worden opgelost door onderling overleg tussen Nederland en Indonesië, bij daaruit voortvloeiende een herstel van normale diplomatieke, economische en culturele betrekkingen, de president in de toekomst in de gelegenheid zou zijn naar Den Haag te reizen en een staatsbezoek bij Koningin...