Er was een tijd – heel lang geleden is het niet – dat de lobbybazen van VNO-NCW genoeg hadden aan een praatje hier, een praatje daar en af en toe een sms’je naar het Torentje om hun zin te krijgen. In 2008, toen de werkgeversorganisatie na jaren van onenigheid een akkoord over het ontslagrecht had gesloten met de vakbonden, legden toenmalig VNO-voorzitter Bernard Wientjes en algemeen directeur Niek Jan van Kesteren in de Volkskrant uit hoe dat werkte.

De kern van de zaak: zorgen voor goede persoonlijke contacten, begrijpen wat de andere partijen aan tafel nodig hebben, nooit zelf willen scoren in de media. Belangrijkste architect van het behoedzame beleid: Niek Jan van Kesteren, die als jonge beleidsmedewerker al in 1982 betrokken was bij het beroemde Akkoord van Wassenaar, en in 1999 aantrad als algemeen directeur.

Onder leiding van Hans de Boer is de sympathie voor de werkgeversorganisatie snel afgebrokkeld.

Zo ontwikkelde VNO-NCW zich tot de machtigste lobbyorganisatie...