Er gaat de laatste tijd vrijwel geen dag voorbij zonder een nieuw schrijnend bericht over de uitholling van de publieke sector. Deze week onthulden de NOS en Nieuwsuur dat de arbeidsinspectie de afgelopen twaalf jaar geen enkele keer de arbeidsomstandigheden van de bagage-afhandelaars op Schiphol heeft gecontroleerd, zodat ze op de luchthaven voor een habbekrats hun ruggen en knieën kapot moesten werken voor bedrijven die elkaar kapot concurreren, omdat Schiphol de afhandeling van de bagage heeft uitbesteed. Bij de arbeidsinspectie had het management bedacht dat ‘zelfregulering’ en ‘zelfinspectietools’ prima zouden werken. De verplichte interne risicorapporten werden door de inspectie – zelf zwaar onderbezet – nauwelijks gelezen.

Kort na het bericht over de arbeidsinspectie kwam een onderzoeksgroep onder leiding van de Leidse hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning met eveneens treurig stemmende bevindingen, maar dan over de jeugdbescherming: de wet werkt niet omdat de...