Toen ik jaren geleden – Mark Rutte was nog niet eens premier – in Vrij Nederland een interview deed met toenmalig PvdA-senator Han Noten over de staat van de democratie kwam hij met een treffende uitspraak: ‘Onder druk van de populisten denken de gevestigde partijen dat ze beter naar “het volk” moeten luisteren. Maar zo werkt het absoluut niet. Wanneer je vrouw zegt dat je eens wat vaker een bosje bloemen moet meenemen, moet je ook niet een uur later al met een bloemetje komen aanzetten. Dan zegt ze namelijk: ‘Ja, nu is het te laat, je doet het alleen maar omdat ik het zeg!’

De conclusie van Noten: de afstand tussen burger en politiek moet niet kleiner, maar juist gróter worden. Kiezers zitten niet te wachten op politici die ze naar de mond praten, ze willen gezagsdragers die durven te regeren.

Zelfs als het volk ‘Grijp in! Leid ons!’ staat te scanderen, lijkt Rutte te denken: nee, jullie wíllen eigenlijk helemaal niet worden geleid.

Aan die uitspraak van Noten...