‘De kiezer heeft een grote voorkeur uitgesproken voor een centrumrechtse coalitie,’ liet VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz eind november via X (voorheen Twitter) weten. ‘Ik heb zojuist de verkenner medegedeeld dat de VVD graag bereid is deze coalitie mogelijk te maken. De VVD is van harte bereid, vanuit de Kamer, een coalitie van PVV, NSC en BBB te steunen.’ De liberalen gaven hiermee aan wel mee te willen doen, maar ook niet helemaal. ‘Als je kunt steunen, kun je ook in een kabinet,’ reageerde BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas vervolgens via X.

Het aftasten van wie wil samen werken met wie, is onderdeel van de drietrapsraket in de Nederlandse formatie. Sinds 2012 bestaat deze uit een verkenningsfase, een informatiefase en een formatiefase. Tijdens de verkenning spreekt een verkenner (in dit geval PvdA’er Ronald Plasterk) met de verschillende fractievoorzitters om de wensen en voorkeuren in kaart te brengen. Deze fase gebeurt na de verkiezingen en voordat de...