Luka Bastiaans, macro-econoom

‘Financiële stelsels functioneren al steeds meer zonder grenzen. De internationale geldstromen zijn enorm en daarmee is regelgeving ook lastig, zoals we zagen bij de vorige crisis. Grote bedrijven doen feitelijk al niet meer aan grenzen. Maar zonder grenscontroles gaat het vrije verkeer van personen ook gelden voor mensen van buiten de EU. Oftewel: goedkope arbeidsmigranten die de rijkere landen overspoelen. Aan de ene kant zal dat veel onrust veroorzaken aan vooral de onderkant van de arbeidsmarkt, aan de andere kant doen de meeste arbeidsmigranten werk dat wij Nederlanders niet willen doen.

Voor armere landen zal dat een massaal vertrek van hoogopgeleiden en jongeren betekenen, zoals je nu bijvoorbeeld in Roemenië ziet. Dat is niet goed voor die economieën. Het hangt er natuurlijk van af welke groepen vooral vertrekken, maar het zijn vaak de mensen die je als land wilt behouden: de talenten, de hoogopgeleiden. Als ze geld terugsturen, wat...