Over de zware opgave van staatssecretaris Martin van Rijn in de zorg en waarom we huiverig moeten zijn voor het succesvolle mantra van dit kabinet

Martin van Rijn staat voor een zware opgave. Zoals u weet wil het kabinet de zorg voor ouderen en jeugd ‘decentraliseren’ naar de gemeenten. En Van Rijn moet deze klus vóór 2015 hebben geklaard.

Tijd om te luisteren naar de bezwaren van artsen, de Raad van State en de Rekenkamer heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid niet. Hij moet wetswijzigingen door de Kamer jassen en gemeenten en zorginstellingen enthousiasmeren voor een toekomst waarin ze meer zorg moeten gaan leveren, met miljarden minder budget. En, zo schrijft Van Rijn op zijn Twitterprofiel: ‘Dat kan alleen door samenwerking.’

Samenwerking. Het is een prachtterm: koppen bij elkaar, schouders eronder, vele handen, licht werk. Wie is ertegen? Het is een van de succesvolste mantra’s van dit akkoordenkabinet. Maar het begrip is ingewikkeld en verhullend....