Stéfanie André, Docent bestuurskunde (RU), gespecialiseerd in de (on)bedoelde gevolgen van beleid

‘Door goed na te denken over hoe beleid voor verschillende groepen anders kan uitpakken. Het probleem met beleid is dat het generiek is, voor iedereen hetzelfde. Vaak wordt uit het oog verloren – eerder onbewust dan bewust – dat niet iedereen hetzelfde is.

Kijk bijvoorbeeld naar de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Vaders of partners krijgen nu vijf dagen betaald verlof en vijf weken waarin ze voor 70 procent worden doorbetaald. Maar is hierbij wel genoeg rekening gehouden met de inkomensval die het inleveren van 30 procent van het salaris voor sommige mensen betekent? Als er mensen zijn die zich dat niet kunnen veroorloven, creëert dat een nieuwe ongelijkheid.

Een van de doelen van dit beleid is dat moeders makkelijker kunnen terugkomen op de arbeidsmarkt en meer uren kunnen werken. We weten voor welke groep dit het belangrijkst is: laagopgeleide vrouwen die in kleine...