Je kunt dit verhaal ook beluisteren!

Economen wordt vaak en graag verweten dat ze het over helemaal niets eens kunnen worden. Als je twee economen in een kamer zet, krijg je drie meningen, zo gaat de mare. Mark Rutte wenste zijn politieke tegenstanders ooit veel economen toe. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn economen het over veel zaken roerend eens.

Grof gezegd: economen zijn voor vrijhandel en tegen protectionisme. Economen zijn voor een hard mededingingsbeleid en tegen welig tierende kartels en monopolies. Economen zijn voor een gelijk speelveld voor alle bedrijven en tegen voordeeltjes die sommige bedrijven wel en andere niet krijgen. Economen zijn voor het belasten van grond, onroerend goed en erfenissen en tegen subsidies op vermogensopbouw.

Economen zijn voor het beprijzen van CO2-uitstoot en tegen het geven van allerlei uitzonderingen aan de landbouw, luchtvaart en scheepvaart. Economen zijn voor een stabiel financieel systeem en tegen het...