Wie de geschiedenis ziet als een reeks catastrofes heeft wel een speciale kijk op wat geschiedenis is. ‘Catastrofes’ kunnen van alles zijn: vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardbevingen, burgeroorlogen, oorlogen tussen landen, epidemieën. Bij de geschiedenis als een opeenvolging van catastrofes vallen alle andere mogelijke thema’s als bron voor de geschiedenis buiten de boot: de opkomst en het verval van economieën, politieke geschiedenis, geschiedenis als een reeks creatieve uitbarstingen in de kunst en wetenschap, de geschiedenis van de vooruitgang. Vermoedelijk wordt bij catastrofes het vaakst gedacht aan oorlogen: van de ene oorlog naar de andere.