Als schrijver van Een geschiedenis van het lezen is Alberto Manguel bijna vanzelf ook de beschermheer van alle memorabele personages die het tot het collectieve geheugen van de mensheid hebben gebracht: Odysseus, King Lear, Oedipus, Hamlet, Alice, Faust, Long John Silver en Emma Bovary.

Manguel beschouwt zulke personages niet als van papier, maar als reële figuren, als ‘real presences’, die misschien nog wel dichter bij hem staan dan echte mensen. Ze hebben een veel uitgesprokener karakter dan echte mensen – dát is wat ze tot universele personages hebben gemaakt. Ze vertegenwoordigen iets dat iedereen kan herkennen: het ongewisse in de reis van Odysseus, Lears conflict met zijn dochters, de twijfel van Hamlet, de vertrouwde verwondering van Alice, het zoeken naar de ultieme kennis door Faust, de verrader en moordenaar in de goudeerlijke Silver en de vlucht in de denkbeeldige romantische liefde van Emma Bovary.

imaginaire landkaart

Als historicus van het lezen is Manguel...