We hebben geen kandeel gedronken ter gelegenheid van de geboorte van jonkvrouwe Televisie — dat zou te ouderwets zijn niet waar? — maar in het hart van Amsterdam, in de Amstel-Quelle op de Ceintuurbaan, waren we samen met enkele honderden Amsterdammers aanwezig, toen omroepster Jeanne Roos de baby toonde aan de belangstellende familie. Dat deed zij charmant, al ontnam het keurslijf van de studio haar iets te veel van de vlotheid, die haar in het dagelijks leven siert.

In elk geval deed zij het zo charmant, dat die paar honderd Amsterdammers ineens de halzen rekten om hun ogen over andermans hoofden heen en tussen andervrouws hoofden door te richten op dat wonderlijke beeldscherm. De aandacht was van dit ogenblik af gespannen. Jeanne had met haar glimlach het pleit voor de televisie direct gewonnen, dacht je toen zij excellentie Cals (politicus bij de Katholieke Volkspartij, red. anno 2021) had aangekondigd.

Het bleef waarendig eerbiedig stil, zodra de staatssecretaris het woord...