In Harlingen heit de boortoren van Frisia Zout elke dag dieper in beschermd Waddengebied. De NAM staat in de startblokken om in 2021 vier tot zeven miljard kuub gas onder het wad bij Ternaard te winnen. Dit terwijl wetenschappers waarschuwen dat de Wadden nog voor het eind van deze eeuw dreigen te verdrinken door bodemdaling en de stijgende zeespiegel. Hiermee verdwijnen de karakteristieke wadplaten en kwelders, waar miljoenen trekvogels afhankelijk van zijn. Waarom grijpt de overheid, hoeder van ons Werelderfgoed, niet in?

Deze vraag houdt de bevolking en natuurorganisaties bezig nu er allerlei nieuwe plannen liggen voor het Waddengebied.

De Waddenvereniging, gesteund door een groot deel van de Tweede Kamer, vindt het onbegrijpelijk en roept op tot stopzetten van alle nieuwe winningsplannen, totdat onafhankelijk onderzoek uitwijst dat grondstofwinning niet tot onherstelbare schade leidt. Maar het lijkt tevergeefs. Het ministerie van Economische Zaken laat in...