Of ze er niet cynisch van worden? Migratieonderzoekers Jeroen Doomernik en Vincenzo Gomes hebben net opgesomd wat er in de EU zoal misgaat op hun domein. Het recordaantal asielzoekers in kamp Moria op Lesbos komt aan bod, het onzekere lot van bijna vier miljoen vluchtelingen in Turkije, de Libische kustwacht die met Europese steun bootjes uit zee vist en de inzittenden opsluit. De constatering dat afspraken over migratie in de Europese Unie alleen op papier bestaan en de Unie zijn verplichtingen jegens vluchtelingen in realiteit niet nakomt. ‘Het is een zeperd van jewelste,’ aldus Doomernik.

Maar cynisme? Doomernik en Gomes wisselen een blik van verstandhouding. Het was nu juist hun opdracht fatalisme naast zich neer te leggen en te inventariseren hoe de Europese migratie-impasse doorbroken kan worden. Dat deden ze de afgelopen jaren binnen een grootschalige evaluatie van het Europese asielsysteem, onderdeel van EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020. En ze werden positief verrast...