De filosofie van de rode draad zegt dat in een leven altijd een lijn is te ontdekken waaraan beslissingen, ontwikkelingen en gebeurtenissen zich met een zekere innerlijke logica hechten. Iemand die van zijn geloof is gevallen zal daarna, ondanks neigingen en verleidingen, niet meer in een geloof stappen. Iemand die altijd eindeloos aarzelt om avontuurlijke stappen te zetten zal, als hij ze eenmaal heeft gezet, volgens hetzelfde patroon gaan leven.

Zo zou er ook een rode draad kunnen zitten in de geschiedenis van een krant: dat de liberale signatuur van de krant steeds twee bondgenoten zoekt: bij het gematigde conservatisme én bij degenen die juist uit knellende banden willen breken via frivoliteit, emotionaliteit en een beetje wildheid. Zoals NRC Handelsblad.

verhouding ernst luchtigheid

John Kroon eindigt de inleiding van Slijpen aan de geest, zijn boek over vijftig jaar NRC Handelsblad, uitdrukkelijk met de mededeling dat men vergeefs zal zoeken naar een rode draad. Althans, een...