Op 13 april 2012 bracht de prestigieuze Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies uit aan de regering over het nucleaire programma van Iran. De voorzitter van de adviesgevers (die ad hoc waren bijeengezocht uit de AIV) was oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve. Het advies was door de regering in 2011 gevraagd. Iran was verdacht, maar niet betrapt, en zei voortdurend dat het alleen al op religieuze gronden niet aan een atoombom dacht. Israël dacht daar anders over en dreigde steeds met militair ingrijpen, maar het IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap te Wenen) hield het programma voortdurend in de gaten en gaf Iran steeds het voordeel van de twijfel.

In de conclusies en aanbevelingen van het AIV-advies werd de vraag gesteld of – en zo ja, hoe – nieuwe wegen in het diplomatieke proces met Iran konden worden ingeslagen. Het kort door de bocht geformuleerde antwoord op die vraag was: ‘Ja, dat kan, los de kwestie vooral niet militair op maar...