Als Donald Trump elke diplomatieke conventie schendt en zijn voorkeur voor Boris Johnson als opvolger van Theresa May uitspreekt, klinkt er wat gemor. Maar dat staat niet in verhouding tot de ophef over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Er is geen Haags tegenvuur.

Als Trump zegt dat May zwak heeft onderhandeld met de Europese Unie over Brexit, en voor no deal had moeten gaan, is dat de zoveelste onderschatting – en schoffering – van de EU en is er weer wat gemor. Maar wederom zijn dat slechts beleefde pogingen van Europa om de Verenigde Staten veel succes met zijn leider te wensen en voortaan iets meer op zichzelf dan op de VS te vertrouwen. Wat op zijn beurt weer tot een dreigend salvo uit Washington leidt: either you’re with us, or against us! Opnieuw: geen Haags tegenvuur.

Geen Haags tegenvuur, maar schouderklopjes. Minister van Defensie Ank Bijleveld reisde gauw af naar de VS om ze wat stroop om de mond te smeren.

Lees ookTrump had...