Tot op het laatst was er op het scherpst van de snede gestreden voor de Konzernverantwortungsinitiative: een grondwetswijziging waardoor multinationals aansprakelijk zouden worden gesteld voor hun daden, waar ook ter wereld.

Toeleveranciers, onderaannemers, partnerbedrijven in verre continenten: ook zij hoorden tot de verantwoordelijkheid van de multinationals die hun zetel in Zwitserland hebben. Milieuverontreiniging, kinder- en slavenarbeid, erbarmelijke arbeidsomstandigheden: bedrijven die dit gedoogden konden voortaan voor de Zwitserse rechter worden gesleept.

Zwitserland zou opnieuw een voorbeeldfunctie gaan vervullen op het gebied van mensenrechten. Het neutrale Zwitserland, de Europese zetel van de VN, bakermat van het Rode Kruis, zou ook vooropgaan als het gaat om ketenaansprakelijkheid van corporaties. Dat was de kwestie waarover de Zwitsers op 29 november vorig jaar moesten beslissen. En het volk zei ja. Weliswaar met een nipte meerderheid van 50,7%, maar toch: het was...