Alva, de hertog die door Filips II van Spanje in 1567 naar de Nederlanden was gestuurd om orde op zaken te stellen, was een onbuigzaam en wreed man. In het jaar ervoor was het tijdens de Beeldenstorm ongekend gewelddadig toegegaan in de katholieke kerken. Alva stelde meteen de Raad van Beroerten in, beter bekend als de Bloedraad. Daarmee nam hij wraak. De calvinistisch georiënteerde opstandelingen hadden een grote hekel aan Filips’ tirannieke katholieke politiek, dus trok Alva een spoor aan wreedheden door het land om hun ketterij uit te roeien.  Vooraanstaande edelen probeerden zijn geloofsvervolging te temperen. Het hele land dreigde er door ontwricht te raken. Die edelen waren niet zo fanatiek anti Luther of Calvijn. Maar zoveel tolerantie duldde Alva niet.

Willem van Oranje (1533-1784) behoorde met edelen als Lamoraal van Egmont en Filips van Horne tot de gematigden waar Alva jacht op maakte. Van Egmont en Van Horne wisten niet aan hem en de Bloedraad te ontkomen. Ze werden...