‘De naam “De Dreamfabryk” is Fries, maar iedereen snapt wat het betekent. Wij willen mensen ondersteunen om een stap vooruit te zetten naar een beter toekomstperspectief door het verstevigen van hun autonomie. We richten ons daarbij op mensen met weinig of geen financiële armslag.

Inmiddels hebben al zo’n driehonderd mensen hun weg naar ons gevonden. Vaak mensen in de bijstand, maar ook werknemers die in de schulden zijn geraakt, alleenstaande moeders die niet rondkomen, eenpitters die het zakelijk niet rooien. Die mensen ondersteunen wij vanuit een heel andere invalshoek dan gebruikelijk is in dit domein.

We maken eerst uitgebreid kennis met elkaar, want alleen dan kunnen we in gelijkwaardigheid met elkaar werken.

De kern ligt in de bewustwording van wat betekenis geeft. We onderzoeken met de deelnemers: wie ben je, wat zou je willen, waarom lukt dat nu niet, en hoe zou het wél kunnen? Maar we hebben het ook over regie over het eigen leven, en de verantwoordelijkheid die...