Wanneer pandemie, oorlog, inflatie en klimaatverandering zekerheden ondermijnen, is veerkracht een aantrekkelijk concept. We krijgen misschien meer narigheid, maar veerkracht kan ons – als een soort superkracht – helpen die te doorstaan, is de gedachte. En er misschien wel sterker uit te komen. Deskundologen delen tips om onze persoonlijke veerkracht te vergroten. Een kleine greep: Psychologie Magazine begeleidt ons in vijf stappen naar meer veerkracht en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar zet veerkrachttips op een rijtje voor NRC.

Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, begrijpt de huidige interesse in haar onderzoeksgebied, maar verzet zich tegen de nadruk op het individu. ‘We kunnen als samenleving veel meer doen om mensen in staat te stellen veerkracht op te brengen.’ Deze zomer sprak ze haar oratie uit ter aanvaarding van haar leerstoel. Welke aanknopingspunten biedt...