Laten we hem Jordan noemen. Jordan is geboren in een grote stad en kampt geregeld met geldproblemen. Hij is grootgebracht door ouders die moeite hadden een vast inkomen te vergaren. Jordans familie is financieel instabiel: ze worstelen geregeld om geld bij elkaar te sprokkelen voor eten, de huur en andere basale zaken.

Nu is er een leiding gesprongen in Jordans appartement. Ook nadat het water is weggetrokken, blijft het bedompt en schimmelig.

Hoe vervelend is dit voor Jordan? Hoe onuitstaanbaar? Hoe pijnlijk?

Niet zo. Dat blijkt althans het oordeel van de meeste mensen. Lang niet zo vervelend, onuitstaanbaar of pijnlijk als het zou zijn voor een Jordan die zonder geldzorgen leeft.

Armoede-onderzoekers Nathan Cheek en Eldar Shafir van Princeton University identificeerden dit mechanisme in nieuw onderzoek en doopten het de thick skin bias: de impliciete aanname dat arme mensen een dikke huid hebben en minder zijn aangedaan door tegenslag.

‘In reactie op corona verliezen we uit...