3 oktober jongstleden hield Mark Rutte een redevoering voor de Atlantische Commissie, het forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken, over het Nederlandse buitenlands beleid. Het viel al eerder op dat Rutte behoorlijk ‘lief’ is tegen Donald Trump, en dat bleek nu weer. Ons landje heeft het dan ook niet voor het kiezen, je moet in de wereldpolitiek nu eenmaal dansen met degene die je pad kruist, en om die rare man in het Witte Huis kunnen we niet heen.

Trump heeft volgens Rutte af en toe zelfs nog een punt ook, dus het is volgens hem beter om ‘samen’ vooruit te kijken naar de verbeterpuntjes in plaats van achterom naar de meningsverschillen.

Als je die meningsverschillen tot belangenverschillen reduceert, ben je het bovendien snel met elkaar eens. Die zijn er namelijk eigenlijk niet, vindt Rutte. ‘De trans-Atlantische samenwerking is en blijft een hoeksteen van ons buitenlands beleid’, we hebben ‘gedeelde kernwaarden’ en elkaar ‘keihard nodig’,...