Heel lang geleden is het niet dat Mark Rutte beweerde dat windmolens draaiden op subsidie en dat een koe in de wei ook natuur is. Met zulke gemankeerde slogans trok de VVD-premier aan de rem om de klimaatsceptici in zijn achterban te paaien en een ambitieus klimaatbeleid te voorkomen.

Intussen werd tijdens zijn eerste kabinetten zo enthousiast met de stikstofregels gesjoemeld dat Nederland in een stikstofcrisis terecht kwam, waardoor een aanzienlijk deel van de bouw nog steeds is lamgelegd. Maar in de aanloop naar zijn nieuwe en laatste kabinet klonk deze zomer een heel andere Rutte. Opeens zag hij Nederland voor zich als de ‘nummer een in de Olympische Spelen van het klimaat’. Die nieuwe ambitie van Rutte klinkt ook door in het coalitieakkoord dat deze week werd gepresenteerd. Nederland moet op klimaatgebied ‘koploper in Europa’ worden: er komt een speciaal klimaatfonds van 35 miljard euro, nog een fonds van 25 miljard om boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen...