Ook te beluisteren.

Elk jaar wordt de urgentie van klimaatverandering onderstreept door Earth Overshoot Day, een door het Global Footprint Network geïnitieerde dag die voor ons land ditmaal halverwege april viel. De dag markeert het moment waarop de zogeheten ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander de aarde heeft overvraagd. Vanaf die datum leven we ecologisch ‘op de pof’.

Earth Overshoot Day is een nuttige ‘wat als’-waarschuwing. Het problematiseert met de beste bedoelingen het consumptiepatroon in voornamelijk geïndustrialiseerde westerse landen. Maar het schiet als alarmmoment ook schromelijk tekort.

Dat werd die dag terecht benoemd door de Nederlandse tak van Extinction Rebellion: het initiatief richt zich overmatig op de gemiddelde consument, waarmee het een beeld schetst van een verenigd ‘we’, een optelsom van driftig consumerende individuen die collectief en in gelijke mate verantwoordelijkheid zouden dragen voor het overvragen van de aarde.