Door heel Nederland liggen regenboogzebrapaden, knipperen LHB-vriendelijke voetgangerslichten (met twee figuurtjes van gelijk geslacht) en wapperen er regenboogvlaggen op Coming-Outdag.

Nederland telt 74 zogeheten ‘regenbooggemeenten’. Dat is een status die een gemeente krijgt na ondertekening van een intentieverklaring met het ministerie van OC&W. In zo’n verklaring wordt afgesproken dat de gemeente meerjarig lokaal emancipatiebeleid zal ontwikkelen samen met direct betrokkenen. Gemeentes gaan met partners de ‘veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers’ bevorderen.

De status van ‘regenbooggemeente’ is gewild. Maar als we naar de cijfers kijken van het Sociaal & Cultureel Planbureau, Transgender Nederland en regionale discriminatiemonitoren van onder meer Limburg, Zeeland en Oost-Brabant, dan gaat het niet veel beter met de sociale acceptatie van transgender personen, biseksuelen en LHBTI’s met een niet-Nederlandse etnische achtergrond. Ook maakt...