Aan de vooravond van de verkiezingen leek het nog een goed idee dat GroenLinks zich grondig zou voorbereiden op de komende formatie, al was het maar om te voorkomen dat gesprekken over kabinetsdeelname op net zo’n daverende mislukking zouden uitdraaien als in 2017. Toen haakte GroenLinks na wekenlange onderhandelingen op het laatste moment af.

Volgens Jesse Klaver omdat de ‘morele ondergrens’ zou zijn bereikt door de eis dat de partij zich zou committeren aan de omstreden EU-Turkijedeal over de opvang van vluchtelingen, volgens de toenmalige gesprekspartners VVD, CDA en D66 omdat de GroenLinks-leider last had van wispelturigheid en slappe knieën. Het verwijt dat Klaver toen het erop aankwam liever op ‘verantwoordelijkheidsvakantie’ ging, heeft hem nog lang achtervolgd. Dat wilde GroenLinks zich niet nog een keer laten gebeuren.

Zo werd Corinne Ellemeet, nummer twee op de kieslijst, al maanden voor de verkiezingen vrijgesteld om de partij op de formatie voor te bereiden....