Het kapitalisme is de femme fatale van de politieke economie. Elke moderne economie is voor haar gevallen. Alle westerse landen, ook Nederland, hebben hun economieën georganiseerd rond privaat eigendom en vrije markten. Alle voormalig communistische landen in het Oostblok zijn na de val van de muur hardcore kapitalistisch geworden. Hetzelfde geldt voor China, dat alleen nog in naam communistisch kan worden genoemd.

De schoonheid van het kapitalisme is dat iedereen zijn eigen belang ongebreideld kan najagen en daarmee onbedoeld toch het maatschappelijk belang dient. De onweerstaanbare verleiding van het kapitalisme is dat de laagste instincten van de mens zo volkomen verenigbaar zijn met de hoogste doelen van de samenleving.

De onzichtbare hand

Al sinds de Wealth of Nations van Adam Smith (1776) weten we dat het najagen van het eigen belang kan samenvallen met het algemeen belang. Hij schreef immers dat ons avondeten niet op tafel verschijnt door de goedertierenheid van de slager,...