Waar ik bang voor ben, vraagt de psycholoog nogmaals. Ongemakkelijk sla ik mijn benen over elkaar. We zijn nu afgedaald tot de bodem. ‘Eh, om dood te gaan?’ vraag ik, niet helemaal zeker of we op het juiste spoor zitten.

Dat is een existentiële kwestie, merkt hij op. De uitkomst en conclusie liggen wat mij betreft voor de hand. Zijn we uiteindelijk niet allemaal bang om dood te gaan? Maar daarmee zijn we wél op de rand van de gespreksruimte gestuit.

Gangbare psychologische hulp draait vaak om het verminderen van mentale klachten of daar beter mee uit de voeten kunnen. Niet om het bespreken van levensvragen. Maar liggen die niet altijd ten grondslag aan psychische klachten? Spelen zingevende thema’s als vriendschap, dood en liefde geen cruciale rol bij psychisch afzien?

Zingevingssysteem

Ja, zegt voormalig universitair hoofddocent klinische psychologie Martin van Kalmthout. Zingeving is het leven in een dusdanige context zetten dat we ermee kunnen omgaan. En dat is voor hem...